درباره بیمارستان

بیمارستان شهيد باهنر با داشتن 61 تخت فعال بعنوان یک بیمارستان جنرال درجه یک در ردیف بیمارستانهای خود گردان وابسته به وزارت آموزش و پرورش قرار دارد پوشش درمانی این مرکز نیز بسیار وسیع بوده بطوریکه درمانگاه و بخشهای اورژانس بصورت شبانه درروزی با حضور متخصص طب اورژانس ، رشته های مختلف داخلی و جراحی در ارایه خدمات درمانی به مراجعین فعال می باشد . همچنان بیمارستان دارای درمانگاههای تخصصی می باشد که عبارتند از :نوزادان ، ارتوپدی ، جراحی ، داخلی ، قلب ، زنان واعصاب و روان و مغز و ااعصاب و پوست و غدد و گوارش ، زایمان ، اطفال مستقر می باشد و واحدهای پذیرش و مدارک پزشکی ، حسابداری و امور بیمه گری از جمله واحدهایی می باشند که وظیفه خدمات حمایتی و اداری بیماران را عهده دار می باشند . بیمارستان داراي بخش های داخلي زنان ، داخلي مردان، جراحي زنان و بلوك زايمان و همچنين بخش هاي ويژه I.C.U و C.C.U مي باشد . ضمننا بخش های پاراکلینیکی این بیمارستان نیز مشتمل بر بخشهای رادیولوژی ، و آزمایشگاه تخصصی ، سنگ شكن ، اپتومتری ، داروخانه ، آندوسکوپی ، نوار عصب و عضله ، نوار مغز ، دندانپزشکی و فیزیوتراپی و ادیومتری که در ارتباط با امور تشخیصی درمان بیماران انجام وظیفه می نماید .