بخش داخلي زنان و اطفال


 

سرپرستار :
 فرزانه سخندان

كارشناس پرستاري ، دارای 13 سال سابقه کار ، فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 اين بخش شامل 6 اتاق مي باشد که  كلاً 15 تخت بزرگسال و يك اتاق دو تخته اطفال را شامل مي شود و پاسخگويي بيماران داخلي، ارتوپدي ، ارولوژي ، نورولوژي ، اطفال ، ENT ،فوق گوارش ، روان پزشكي و بيماران POST  ICUPOST CCU مي باشد.