بخش داخلي جراحي مردان
 

سرپرستار :
زهرا سادات حسینی

كارشناس پرستاري ، دارای 16 سال سابقه کار  

 
   

این بخش با تعداد 7 اتاق ، 18 تخت مصوب ، 12 پزشك جراح ، 3 پزشك ارولوژي ، 3 پزشك نورولوژي،3 پزشك داخلي، 6 پزشك اطفال ، 3 پزشك ENT ،2 پزشك فوق تخصص گوارش ،5 پزشك قلب، پزشك 1 ريه،1 پزشك عفوني

جوابگوي بيماران داخلي، ارتوپدي، ارولوژي، نورولوژي، گاهاً اطفال ، ENT ، فوق گوارش و بيماران POST ICU/ /CCU مي باشد.

 

انواع اعمال جراحي كه در اين مركز انجام مي شود:

1-  جراحي عمومي:آپاندكتومي-هموروئكتومي-CANCER -حذف زائده هاي سطحي و پوست شكم-سر و صورت- تروماي قفسه سينه-لاپاراسكپي-هرينوراني-كله سيستكتومي-فيستول و...

2-   ارتوپدي: انواع شكستگي ها-خارج كردن پلاتين از اندامهاي شكسته كه قبلاً پلاتين گذاري شده

3-  ارولوژي:پروسستاتكتومي-هيدروسل-ختنه-سنگ هاي مجاري-ادراري-پروستاتيت-UIT -رداريكوسل-سيستوسكوپي

4-   ENT : سپتوپلاستي-تانسينلكتومي-تروماي بيني-رينوپلاستي

 

انواع CASE ههاي داخلي كه در اين مركز بستري مي شوند:

1-     داخلي:DM ،DKA ،DVT ،CE

2-     ريوي:COPD ، پنوموني،آسم

3-     عفوني: FUO ، آنفولانزا

4-     قلبي+POST CO : ACS ،AF ،CAD ،HTN ،CHF ،UA

5-     نورولوژي: TIA /CVA /تشنج/دسكوپاتي كرس

6-      گوارش: CIB /گاستروآنژيت