بخش CCU

 

سرپرستار :  ثريا كريمي

 كارشناس پرستاري فارغ التحصيل از دانشگاه تهران ، یازنشسته از بيمارستان امام خميني

 

 

 

بخشCCU بيمارستان باهنر ازسال77 جهت انجام خدمات بهينه به بيماران قلبي با تشخيص آنژين صدري ، انفاركتوس ، ميوكارد، هايپرتنشن ،انواع تاكي كاردي، بيماريهاي دريچه اي قلب ، نارسايي تحتاني قلب ،ادم حاد ريه ، آنوريسم ،بيماريهاي التهابي قلب وپريكارديت وساير بيماريهاي قلب با كادري مجرب شامل متخصص قلب وپرستاران دوره ديده تاسيس گرديده است . بخش CCU شامل 7تخت همراه با 7عدد مانيتور فول آپشن اكسيژن وساكشن سانترال ، يك دستگاه ونتيلاتور ، شش عدد پمپ سرنگ IMS ودو عدد پمپ انفوزيون كه مجموعا ده عدد مي باشد ، دوعدد دستگاه تشك مواج ، دستگاه اكو ، دوعدد دستگاه شوك ،دستگاه الكترو  ،ترالي كد مجهز به دارو و وسايل لازم جهت احيا قلبي يك دستگاه پالس اكسي متر ، يك دستگاه ساكشن پرتابل ونبولايزر مي باشد .رئيس بخش آقاي كتر قوه كه متخصص قلب وعروق مي باشند . پرسنل و پزشكان محترم بخشCCU آماده خدمت رساني مي باشند.