بخش ICU

 

سرپرستار :

فرزانه سرتيپ

فارغ التحصيل از دانشگاه تهران ، بازنشسته از بيمارستان اميراعلم

 
pic

 

 

ICU بيمارستان شهيد باهنر در سال 1381 ، با كادري مجرب وپزشكان متخصص شروع به كارنموده است .رياست بخش به عهده آقاي دكتر محمدخاني مي باشد واز سال 90 بخش ICU بسيار پركار وفعال شده است وتقريبا 70% تختها در بيشتر مواقع فعال مي باشد .ICU اين بيمارستان پذيرش بيماران ريوي وداخلي رابرعهده دارد.