بخش بلوك زايمان

 

سرپرستار :  

فرنوش سادات دربندي

كارشناس مامايي/فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 17 سال سابقه خدمت

 

 

 

 

 

بلوك زايمان اين مركز دارای 2 تخت زايمان و 3 تخت ليبر می باشد .كلاس هاي آموزشي براي انجام زايمان فيزيولوژيك براي مادران باردار برگزار مي گردد. امكانات انجام زايمان بي درد با استفاده از انواع بي حسي هاي رژونال و همچنين دستگاه entonox موجود است.

زايمان تحت نظارت متخصصين زنان و زايمان و همكاري كارشناسان مجرب مامايي انجام مي شود.

2 دستگاه فتال مانيتور، امكانات زايمان فيزيولوژيك و فضاي مناسب از ديگر امتيازات اين قسمت محسوب مي شود.