فیزیوتراپی 

منیر جزیره 

مسوول فنی بخش فیزیوتراپی  

 

 

فیزیوتراپیست بعد ازظهر: آقای مصطفی عباسی 


پذیرش بیماران:

1.مراجعین سرپایی

2.بیماران بستری
 

ساعات کاری بخش فیزیوتراپی:

کلیه ایام هفته به استثنای تعطیلات

شیفت صبح جهت بیماران خانم از ساعت 8:30 الی 12:30

شیفت بعدازظهر جهت بیماران آقا از ساعت 16 الی 20   

بخش فیزیوتراپی با بیمه های زیر طرف قرارداد است:

-بیمه خدمات درمانی(کارمندی،سایر اقشار، خویش فرما،ایرانیان)،

بیمه بانکهای صادرات،ملی،تجارت،ملت،بانک مرکزی،سپه
 

خدمات ارائه شده:

درمان: آرتریت –سیاتیک-شکستگی ها- شانه منجمد-خار پاشنه و ... در این بخش صورت می گیرد.

 

تجهیزات:

این بخش مجهز به تجهیزات مکانوتراپی، الکتروتراپی،لیزر تراپی می باشد.

-دستگاههای الکتروتراپی شامل :

 1.Tens (تنس)

2Far- (فارادیک)

3. Us (اولتراسوند)

4. If (اینترفرنشیال)

5. Swd (دیاترمی) و مادون قرمز می باشد.