داروخانه:
 

مسوول فنی بخش:
دکتر فرزين حائزي زاده

داروخانه به ارائه خدمات به مراجعین سرپایی و بستری و تامین دارو و ملزومات پزشکی مورد نیازبیمارستان می پردازد .                                                                               

*داروخانه با بیمه های زیر طرف قرارداد است:

-خدمات درمانی کارمندی-خویش فرما-سایر اقشار-بانک تجارت-بانک ملی-بانک ملت-بانک سپه-بانک صادرات-بانک مرکزی

 

*زمان انجام خدمات:

روزهای عادی:7:30الی21

 

جمعه ها و ایام تعطیل:9 الی 17

*کارکنان داروخانه:

-6 نفر پرسنل شامل 5 نفر تکنیسین دارویی و 1 نفر انباردار

*خدمات داروخانه:

-تامین دارو و ملزومات  پزشکی مورد نیاز بیماران بستری به تک پیچی

-ارائه خدمات دارویی سرپایی شامل دارو،ملزومات پزشکی،تجهیزات کمک ارتوپدی و لوازم بهداشتی

-مشاوره دارویی توسط دکتر داروساز

-ساخت داروهای ترکیبی

-تامین داروها و ملزومات مورد نیاز بخشهای مختلف بیمارستان

-کنترل پرونده های دارویی

-نظارت بر داروهای ترالی احیائ و استوک دارویی موجود در بخش توسط دکتر داروساز

شماره تلفن مستقیم:22285849