رادیولوژی:

 

-مسوول بخش: آقای دکتر رضا ناوی پور

 
pic
 

 

-مسوول فنی:آقای دکتر محمود شاملو

-سوپروایزر و مسوول فیزیک بهداشت: آقای اردشير سالمی پور

*کارکنان بخش رادیولوژی:

-متخصص رادیولوژی و سونوگرافی: 2 نفر

-کارشناس رادیولوژی آقا: 4 نفر

- کارشناس رادیولوژی خانم: 3 نفر

-امور اداری و پذیرش: 4 نفر

-نیروی خدمات: 1 نفر

*موارد ذیل در بخش رادیولوژی انجام میگیرد:

-رادیوگرافی های ساده،اختصاصی (رنگی)،رادیوگرافی دیجیتال (DDR)،پانورکس دیجیتال،تک دندان،ماموگرافی،سنجش تراکم استخوان

-سونوگرافی های سطحی ،نرانس واژینال،ترانس رکتال،بیو فیزیکال،ئاپلر رنگی عروق

-بیوپسی پستان تحت گاید سونو،بیوپسی پروستات تحت گاید سونو،FNA

-سونوگرافی های سه بعدی چهاربعدی جنین و تهیه cd از جنین

 

*زمان انجام خدمات:

-رادیوگرافی های ساده:7:30 صبح الی 19:30 بعداز ظهر (موارد اورژانس،شبانه روزی)

-رادیوگرافیهای تخصصی و سونو گرافیها: صبحها

- بیوپسی تحت گاید سونو ،بیوپسی پروستات،FNA   ،سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی جنین :پنج شنبه ها بعد از ظهر با وقت قبلی

*بخش رادیولوژی با بیمه های زیر طرف قرارداد است:

-بیمه خدمات درمانی(کارمندی،سایر اقشار، خویش فرما،)،

بیمه بانکهای صادرات،ملی،تجارت،ملت،بانک مرکزی،سپه

تلفن:22831840-4 داخلی 166