دندانپزشك

 

نام و نام خانوادگی شماره مطب  عكس
 

دکتر محمدحسن خیراندیش

 
 

دکتر کمال قرنی زاده

 
 

دکتر فریبرز صبح بیداری

 
 

دکتر محمدناصر زهرایی

 
 

دکتر نگار عتیقه چی

 
 

دکتر صادق تقی نژاد

 
 

دکتر کتایون حفیظی

 
 

دکتر سعید عرفانیان مقدم

 
 

دکتر فرینوش ولی زاده

 
 

دکتر مسعود عربشاهی

 
 

دکتر امیر مابینی

 
 

دکتر مهدی شرافتی

 

 

دکتر ظفر مهدوی ایزدی

 

 

 

دکتر محمدرضا صادقی

 

 

 

دکتر ندا کبریایی

 

 

 

دکتر حمیرا حاج سید جوادی

 

 

 

دکتر حامد زاهدی پور

 

 

 

دکتر منصوره امامی ارجمند

 

 

 

دکتر غلامرضا اصفهانی زاده

 

 

 

دکتر محمدرضا تمیزی

 

 

 

دکتر سیده نازنین آل علی

 

 

 

دکتر پگاه سلیمانی

 

 

 

دکتر پرند کشاورزی

 

 

 

دکتر لیلی خیراندیش